Gadi

Par datubāzi “Latvieši pasaulē fotogrāfiju krājums”

Šī ir publiski pieejama “Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” fotogrāfiju krājuma datubāze.

Muzejs un pētniecības centrs „Latvieši pasaulē” īpašu vērību veltī vēsturisku fotogrāfiju vākšanai, aprakstīšanai, pētīšanai un sistematizēšanai. Tā krājumā ir bagātīgs foto materiāls par atsevišķām latviešu kopienām un notikumiem ārpus Latvijas. Ekspedīcijās (Brazīlijā, Kanādā, Krievijā, Zviedrijā u. c.) muzeja darbinieki pārfotografējuši tūkstošiem fotogrāfiju, kuru oriģināli joprojām glabājas pie īpašniekiem.

Datubāze ir veidota sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, izmantojot tās digitālo objektu pārvaldības rīku DOM, kas veidots atbilstoši starptautiskajiem standartiem. Datubāze pirmoreiz atvērta 2017. gada maijā, atjauninātā versija 2020. gada jūnijā.

Datubāzē pašlaik redzama tikai neliela daļa (aptuveni 1000 attēlu) no plašā vēsturisko fotogrāfiju klāsta, kas atrodas “Latvieši pasaulē” krājumā. Fotogrāfijas pievienotas no dažādām krājuma kolekcijām, no kurām visplašāk pārstāvētas trīs:

1) Kanādas latviešu dalība dziesmu svētkos ārpus Latvijas.
Kolekcijā ietilpst fotogrāfijas, ko muzeja darbinieki 2014. gadā pārfotografēja no Kanādas latviešu albumiem. Tās pārsvarā atspoguļo dziesmu svētkus Kanādā, taču ir arī foto no dziesmu svētkiem ASV un Eiropā, kur piedalījušies foto īpašnieki.

2) Latviešu dalība pretpadomju demonstrācijās ārpus Latvijas līdz neatkarības atgūšanai.
Kolekcijā ietilpst fotogrāfijas, kas ir iegūtas muzeja projekta “Nyet, Nyet Soviet!” ietvaros. Daļa fotogrāfiju saņemta kā dāvinājums un glabājas muzeja krājumā, daļa ir sūtītas digitālā formātā vai pārfotografētas no dāvinātāju albumiem ekspedīciju laikā.

3) Brazīlijas latvieši līdz Pirmajam pasaules karam.
Kolekcijā ietilpst Brazīlijas latviešu vēsturiskās fotogrāfijas no muzeja krājuma, kurās redzama gan sabiedriskā un saimnieciskā dzīve dažādās latviešu dibinātās kolonijās, gan atsevišķu izceļotāju dzimtu stāsti. Šīs fotogrāfijas muzeja krājumā nonākušas no kolekcionāra Jāņa Lepstes (1934 – 2004) krājuma San Paulo, Brazīlijā.

Ar prieku gaidīsim fotogrāfiju aprakstu precizējumus un papildinājumus! Lūdzam ievietot Jūsu komentāru pie katras fotogrāfijas nodaļā “Komentāri”.

Fotogrāfiju izmantošana. Ja fotogrāfijas no šīs datubāzes vēlaties izmantot iespieddarbā, rakstā vai pētījumā un tās Jums nepieciešamas lielākā izšķirtspējā, lūdzam sazināties ar muzeja “Latvieši pasaulē” darbiniekiem, lai vienotos par fotogrāfiju izmantošanas noteikumiem: lapainfo@gmail.com.

Jebkurā fotogrāfiju izmantošanas gadījumā jānorāda atsauce uz šo datubāzi: “Latvieši pasaulē” fotogrāfiju krājums (www.latviesipasaulefoto.lv)

Paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam un Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības Kultūras fondam par atbalstu datubāzes “Latvieši pasaulē fotogrāfiju krājums” veidošanā!