Gadi

Jaunie mācītāji Latviešu jaunatnes dziesmu svētkos Monreālā

Apraksts: Jaunie latviešu mācītāji svētku dievkalpojumā Latviešu jaunatnes dziesmu svētkos Redpath Hall, Makgila Universitātē (McGill University) Monreālā.

Datums: 1975-08-31

Tēmas: Latviešu jaunatnes dziesmu svētki, (1 :, Monreāla, Kanāda), 1975 :, Garīdzniecība, Dziesmu festivāli, Trimdinieki, Priesteri, Īpašie pasākumi, Vīrieši, Halles, Rituāli un ceremonijas, Dievkalpojums,

Vieta: Kanāda, Monreāla (Kanāda),

Atslēgvārdi: Monreāla (Montreāla, Montreal)

Inventāra numurs:

Oriģināla turētājs: Mārtiņš Štauvers

Izcelsme: Oriģināls glabājas Mārtiņa Štauvera privātā arhīvā.

Komentāri

Dace Aperāne
2020-08-29 07:46:06
Fotogrāfijā, no kreisās puses: 1. arch. Arnolds Lūsis, 3. prāv. Arturs Voitkus, 7. māc., vēlāk arch. Elmārs Rozītis. Svētku dievkalpojums sapulcēja ap 300 dievlūdzēju. Sprediķi teica māc. Juris Jurģis no Anglijas. Piedalījās archibīskaps Arnolds Lūsis, prāv. Arturs Voitkus (dievkalpojumu vadītājs) un māc. Viesturs Šēfers, kā arī trīs jauni mācītāji: Juris Cālītis no Toronto, Elmārs Rozītis no Vācijas un Alfrēds Lappuķe no Francijas. Čelliste Linda Aļļe atskaņoja Jāņa Mediņa Āriju, Kristīne Vikmane dziedāja Viktora Baštika “Cik tālu sniedz skati”. Klavieru pavadījumus spēlēja Imants Mežaraups un Baiba Dindzāne. Notika arī Katoļu dievkalpojums “Jēzus sirds” kapellā pie Notre Dame katedrāles, kur piedalījās prāvesti Al. Pekšs, J. Pudāns, S. Mozga un kapucīnu priesteris Jānis B. Krastiņš. (informācija no Roberta Zuika raksta “Latviešu Jaunatnes dziesmu svētki Montreālā”, Latviju Mūzika nr. 9 , 1977).
Vairāk no šīs vietas