Gadi

Par “Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs”

“Latvieši Pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” ir nevalstiska organizācija, dibināta 2007. gadā, ar biroju, krājumu un darbiniekiem Rīgā, Latvijā, un biedriem Latvijā un ārzemēs.

Muzeja misija ir sekmēt sabiedrības izpratni un zināšanas par izceļošanu no Latvijas, sākot no 19. gadsimta līdz mūsdienām; ārzemju latviešu daudzveidīgo pieredzi, viņu devumu Latvijai un latviskās identitātes veidošanu ārpus Latvijas; kā arī veicināt sadarbību un savstarpēju sapratni sabiedrībā.

Muzeja krājumā savāktās vienības ir deponētas Latvijas Nacionālai bibliotēkai un glabājas tās ēkā. Ir izveidotas vairākas ceļojošās un elektroniskās izstādes un publikācijas.

Par fotogrāfijām “Latvieši pasaulē” krājumā

Latviešu kopienas ārpus Latvijas pastāv jau gandrīz 200 gadu, joprojām saglabādamas latvisku dzīvesveidu un kultūru. Šie latvieši kopš fotogrāfiju laikmeta sākuma ir iemūžinājuši savas gaitas ārpus Latvijas fotogrāfijās, kas laika gaitā ir kļuvušas ne tikai par dzimtas, bet arī visas latviešu kopienas unikālām vēstures liecībām.
Lai saprotamā un emocionāli iedarbīgā veidā atklātu vēsturiskas tēmas, muzeja darbā vizuālais materiāls ir neaizstājams. Vēsturiskas fotogrāfijas īpaši piesaista skatītāju uzmanību, ļaudamas tiem saprast ne tikai atsevišķu cilvēku vai ģimeņu stāstus, bet arī palīdz trāpīgi un tēlaini ilustrēt svarīgus “lielās” vēstures notikumus.

„Latvieši pasaulē” īpašu vērību veltī vēsturisku fotogrāfiju vākšanai, aprakstīšanai un sistematizācijai. Kopš 2015. gada sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēku uzsākta DOM datubāzes atsevišķās sadaļas “Latvieši pasaulē fotogrāfiju krājums” veidošana. Šobrīd ir savākts tūkstošiem fotogrāfiju, bet tikai daļa no tām ir izpētītas, ieskenētas, aprakstītas un ievietotas datubāzē. Fotogrāfiju kolekcijas ievietošana interneta datubāzē padarītu to pieejamu plašākai publikai, kā arī veicinātu sabiedrības izpratni par vēsturiskā mantojuma saglabāšanas nepieciešamību.

Vairāk informācijas par muzeju var atrast interneta vietnē www.lapamuzejs.lv un sociālajos medijos (“Facebook” – Latvians Abroad – Museum and Research Centre) vai rakstot uz e-pastu lapainfo@gmail.com.